હમણાં મળ્યો વિચાર, એ આગળ નહિં મળે,
લખવાનું જેમાં ધાર, એ કાગળ નહિં મળે.

આવી જશે સમજ, જો પહોંચવા વિશે,
એકાદ-બેય ડગની ઉતાવળ નહિં મળે.

આપે ભલે ને Giftમાં ચોમાસુ ધોધમાર,
ધરતીને જેની Need છે, એ વાદળ નહિં મળે.

ઉગતા સૂરજને જોઈને, નિરાશ થઈ કહ્યું,
હમણાં સુધી હતું, એ ઝાકળ નહિં મળે.

જો શક્ય હો તો એને તુ સામે જઈને મળ,
એ સત્ય, આઈનાની પાછળ નહિં મળે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s