પ્રેમ એટલે શાશ્વત
લાગણીઓનું અસીમ સોપાન
પ્રેમ એટલે કલાત્મક
ઊર્મિઓનું આવરણ
પ્રેમ એટલે મૌન તરંગોને
પ્રેમી તરફ પહોંચાડતું સાધન
પ્રેમ અટલે ગણિત વગરનું આત્મ-સમર્પણ
પ્રેમ એટલે ગહન પણ અવર્ણનીય
આનંદની પરાકાષ્ઠા
પ્રેમ એટલે જીવનની ગઝલ ને
હર્ષઘેલી લાગણીઓથી ઓપતો
પ્રેમ એટલે સમયાન્તરે વધુ
ને વધુ નવપલ્લવિત થતો
ઊર્મિઓનો મેળો
પ્રેમ એટલે એક્બીજાંને
પરસ્પર ખોવાડી દેતો
શ્રુંગારમય રસ
પ્રેમ એટલે સ્નેહના
અમૃતબિંદુઓની અમર્યાદિત સરવાણી
પ્રેમ એટલે મનનાં ઊંડા
મહાસાગરમાં ઉદ્ભવતાં પરિણય
ના દિવ્ય મોતી
પ્રેમ એટલે શેરડીનો મીઠો રસ
જે ક્ક્ત પ્રેમીઓ જ સમજી શકે
પ્રેમ એટલે બે દિલોની
લાગણીઓનુ સુભગ મિલન
પ્રેમ એટલે કશા પણ આડંબર વગર
વધુ ફુલતો પારસ્પરિક ભાવ
પ્રેમ એટલે સનાતન ભારતીય
સંસ્કૃતિ ની અમુલ્ય ભેટ
પ્રેમ એટલે આત્મિયતા નું
સદૈવ મૈત્રીમાં પરિણમતું
અખંડ ઝરણું
પ્રેમ એટલે નટખટ અને તોફાની
ભાવ જે ફૂલે માત્ર લૂંટાતી વખતે
પ્રેમ એટલે ‘કલાપી’ના
કાવ્ય-પુષ્પોની માળા
પહેરાવી પ્રણયનો એકરાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s