પથ્થરની વરચે ઝાડને વાવી નહીં શકે, ઝરણાને પાછું પર્વતે લાવી નહીં શકે.

માણસ તું એટલો બૂરો અપરાધ ન કર, કે ઇશ્વરે સજાથી બચાવી નહીં શકે.

અંધારી રાતે ઝાડ કૂંપળને કહ્યા કરે છે,

તડકાનું વાળુ કોઇ કરાવી નહીં શકે.

ચાતકને ચાર ટીપાં તરસ માટે કાફી છે,

વરસાદી જળ ચાંચ સમાવી નહીં શકે.

બારીની આસપાસનાં દૃશ્યો હટી શકે, આકાશથી સૂરજને હટાવી નહીં શકે.

અખબારમાં ઘણાયની તસવીર હોય છે,

પણ ઓળખાણ તારી કરાવી નહીં શકે.

– નીલેશ પટેલ (divya Bhaskar)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s