નિરંતર જિંદગીમાં દુ:ખના દા’ડા નથી હોતા,

ચમનમાં ફૂલ પણ છે, એકલા કાંટા નથી હોતા.

સમય એવોય આવે છે આ જિંદગાનીમાં,

કે જયારે સાથમાં ખુદના જ પડછાયા નથી હોતા.

– મુકબિલ કુરેશી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s