અમદાવાદ ના સેવા કાફે – ની મુલાકાત

2 thoughts on “અમદાવાદ ના સેવા કાફે – ની મુલાકાત

 1. સેવા કાફેનો સુંદર વિડિયો છે. સેવા કાફે વિષે અગાઉ કોલકાતાથી પ્રગટ થતા “કલકતા હલચલ”માં લેખ લખ્યો હતો. રીડ ગુજરાતી ડોટ કોમે પણ તે પ્રગટ કર્યો હતો. કોઇને તે વાંચવામાં રસ પડે તે માટે તેની લિન્ક આ રહી. http://www.readgujarati.com/sahitya/?p=1145

  1. cafe is look like good but not as per govt standard restaurant, training is necessory for operators, cooks, and other related peoples also. why work in loss? why not use state langauge (Gujarat) for manu and other thame also. if seva work something for middle class thay must be change with best food with best service with most resonable price also.

   i have read many story of the world famuse restaurant and fast food restaurant also.

   thay always think every haoungy person has right to eat good food with resonable rate.

   i have read atmrya sen philosofy for every human people.

   note down seva is non profit making NGO I have mark in india some NGO are interestred in shawmenship only not work properly and perfectly due to some unauthentic systems developed in india.

   when i was 20 years i learn DUTY AND RIGHT ALWAY JOINT WITH EACH OTHER.

   I like atmrya sen and in this age of 60 i work and do as per his philosofy only.

   nitenbhai shah

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s