તમે આઘા ખસો તો કેટલો લંબાય છે રસ્તોનિકટ આવો તો આંખોમાં સમાતો જાય છે રસ્તો
તમે ચેતાવતા રહો છો છતાં પણ ઠેશ વાગે છેતમે સામે હો ત્યારે ક્યાં મને દેખાય છે રસ્તો
કહો આ આપણા સંબંધની ના કઈ રીતે કહેશો?કે મારે ત્યાંથી નીકળી આપને ત્યાં જાય છે રસ્તો
તમારી સોબતી છે એ, તમે આ ટેવ પાડી છેનજરથી દૂર જઈને એટલે સંતાય છે રસ્તો
જતો’તો એમને ત્યાં, એ રીતે સામા મળ્યા તેઓપૂછીપૂછીને પુછાયું કે આ ક્યાં જાય છે રસ્તો
જતું રહેવું તમારું પગ પછાડીને જતું રહેવુંઅહીં હું ખાલીખમ બેઠો અને પડઘાય છે રસ્તો
પ્રતીક્ષા નહિ કરો તો પણ એ કરવાની ફરજ પડશેજુઓ ‘નાદાન’ બારીમાંથી ખુદ ડોકાય છે રસ્તો

– ભીખુભાઈ ચાવડા ‘નાદાન’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s