જીનકી તમન્ના દીલ મે થી,
જુદાઈ અબ હમ ઉનકી સહતે હૈ,
ફુરસત્ નહિ ઉન્હે હમસે બાત કરને કી,
ઇસ લીયે હમ હર વખ્ત ખામોસ સે રહતે હૈ…

ગમ મે હસને વાલો કો કભી રુલાયા નહી જાતા,
લહેરો સે પાની કો હટાયા નહી જાતા,
હોને વાલે હો જાતે હૈ ખુદ હી દીલ સે અપને,
કીસી કો દેખકર અપના બનાયા નહી જાતા…

હમ વો ઈશ્ક હૈ જો દિલ બનકર ધડકતે હૈ,
હમ વો ખુશબુ હૈ જો બાહો મે મહકતે હૈ,
હમસે પ્યાર ના કરના એ જાલીમ,
હમ વો દર્દ હૈ જો આખોસે છલકતે હૈ…

ના સમજા મેરી મોહબ્બત કો તુને,
ના સમજી ગયી તેરી વફા મુજસે,
ગીલા ના કિયા થા કભી ભી હમને,
અબ ક્યા કરેંગે શીકાયત તુમ્સે….

– ગુજરાતી મા લખાણ ચેતન સાચાણીયા દ્વારા

Advertisements

One thought on “શેરો – શાયરી

  1. ના સમજા મેરી મોહબ્બત કો તુને,
    ના સમજી ગયી તેરી વફા મુજસે,
    ગીલા ના કિયા થા કભી ભી હમને,
    અબ ક્યા કરેંગે શીકાયત તુમ્સે….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s