જિંદગી હવે એક નવી રીત લાગે છે,

પ્રેમથી ગવાય જે એવું ગીત લાગે છે.

આ સફર તો છે બસ ચાલતા રહેવાની,

જો ગણો તો દરેક રાહી મનમીત લાગે છે.

જયારથી સરખાવું છું જીવનને પ્રેમ સાથે,

સઘળું હારી ગયા પછી પણ જીત લાગે છે.

દુ:ખથી ડરો નહીં હંમેશાં હસતા રહો,

વેદનાની સરવાણીમાં મીઠું સંગીત લાગે છે!

ઓછું પણ જીવીએ જીવન મહેકતા ફૂલ જેવું,

અંતે તો જિંદગીને જખમોથી પ્રીત લાગે છે.

-હિરલ પરમાર (divyabhaskar.co.in)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s