ઘડીમાં રીસાવું, ખરાં છો તમે.
ઘડીમાં મનાવું, ખરાં છો તમે.

ન પૂછો કશું યે, ન બોલો કશું યે,
અમસ્તા મુંઝાઓ, ખરાં છો તમે.

ન આવો છો મળવા, ન ઘરમાં રહો છો,
અમારે ક્યાં જાવું, ખરાં છો તમે.

હતી ભાગ્યરેખા, ભુંસાઇ ગઇ.
નવી ક્યાંથી લાવું, ખરાં છો તમે.

– કૈલાસ પંડિત

Advertisements

4 thoughts on “ખરાં છો તમે

 1. v5kq77i-zhsh4kn-tw6qaa4b-0 auto insurance
  http://best-online-casino-mo.lookera.net#1
  [url=http://urlser.com/?boo2X#3]life insurance[/url]
  [url]http://black-jack-mo.lookera.net#4[/url]
  [http://urlser.com/?xFj4E#5 insurance]
  “online gambling”:http://online-gambling-mo.lookera.net#6
  [LINK http://urlser.com/?e64r6#7%5Dcar insurance[/LINK]
  [img]http://victor.freewebhostingpro.com/1.php[/img]

 2. ju17del-0hvox05-tw6qaa4b-0 http://gambling-mo.lookera.net#1
  online gambling
  [url=http://black-jack-mo.lookera.net#3]black jack[/url]
  [url]http://best-online-casino-mo.lookera.net#4[/url]
  [http://urlser.com/?IQpnn#5 car insurance quotes]
  “texas holdem”:http://texas-holdem-mo.lookera.net#6
  [LINK http://urlser.com/?DYEVZ#7%5Dinsurance quotes[/LINK]
  [img]http://victor.freewebhostingpro.com/1.php[/img]

 3. v5kq77i-x7cf0q2-tw6qaa4b-0 cheap auto insurance
  http://urlser.com/?xFj4E#1
  [url=http://urlser.com/?e64r6#3]car insurance[/url]
  [url]http://urlser.com/?3kTmj#4[/url]
  [http://urlser.com/?IQpnn#5 car insurance quotes]
  “online gambling”:http://online-gambling-mo.lookera.net#6
  [LINK http://best-online-casino-mo.lookera.net#7%5Dbest online casino[/LINK]
  [img]http://victor.freewebhostingpro.com/1.php[/img]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s