શબ્દને અર્થની  ખબર  ક્યાં  છે ?
લાશને  શું ખબર,કબર ક્યાં  છે ?

ધન નહિં, માત્ર તેજ કર  ભેગું ,
દીવડો  આપણો ક્યાં અમર છે ?

પ્હાણ જોતાં જ ,જાય તૂટી પણ ,
કાશ એવી હવે  નજર  ક્યાં છે ?

જ્યાં તને  શોધવા  ગમે  કાયમ,
આજ   એવું    નગર   ક્યાં છે ?

જોઈલો  સૌ  નિમગ્ન છે ખુદમાં ,
અન્યની કોઈને   કયાં ફિકર છે ?

લાગણી શૂન્ય છે હૃદય  સઘળાં ,
શબ્દની એટલી અસર  ક્યાં છે ?

– આબિદ ભટ્ટ

Advertisements

One thought on “શબ્દને અર્થની ખબર ક્યાં છે ?

 1. ધન નહિં, માત્ર તેજ કર ભેગું ,
  દીવડો આપણો ક્યાં અમર છે ?

  ઉપરોક્ત શેરમાં દીવડો આપણો અમર ક્યાં છે ? કરવાથી રદીફ અને કાફીયા જળવાય છે.

  જોઈલો સૌ નિમગ્ન છે ખુદમાં ,
  અન્યની કોઈને કયાં ફિકર છે ?

  ઉપરોક્ત શેરમાં અન્યની કોઈને ફિકર કયાં છે ? કરવાથી રદીફ અને કાફીયા જળવાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s