લોકો છે , કૈં  પણ   ધારે  તો ખોટું   લગાડશો  નહિ,
સાવ જ અવળું વિચારે    તો  ખોટું   લગાડશો  નહિ.

ક્યારેક  તમે   જાણો   એ  પ્હેલાં  ઊંચકી  પણ લેશે,
-ને    માથે   થી  ઉતારે  તો ખોટું   લગાડશો  નહિ.

સાવ  એટૂલા પડશો જગથી,એ પણ છે એક  લ્હાવો,
ઓળખશો  ખૂદને    ત્યારે  તો ખોટું   લગાડશો  નહિ.

ખૂબ જ યાદ તમે કરશો ને મળશો પરિચય પણ  પૂર્ણ,
એ  પાસે   ન  હો જ્યારે, તો ખોટું   લગાડશો  નહિ.

ત્યારે   જ મળે  છે દીવો  પ્રગટાવાની તક ;સુધીર’,
રહેવાનું   હો   અંધારે   તો    ખોટું   લગાડશો  નહિ.

-સુધીર પટેલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s