દુ:ખ અને સુખ હું તને એક વાઘની વાર્તા કહીશ. આ વાઘને આખી રાત તારા પડખાની સુગંધમાં સૂઈ રહેવું છે.

હું તને એક નાગની કથા કહીશ. આ નાગને પ્રત્યેક પળે તારા સ્તનના વર્તુળને વીંટળાતા વીંટળાતા વિસ્મયભર્યો પ્રવાસ કરવો છે અને તને એની કથા કહેવી છે કે આ એક એવો પ્રવાસ છે કે એ કયાંય પણ લઈ જાય અને પછી પાછા વળવાનો રસ્તો રહેતો નથી.

હું તને એક મગરની વાર્તા કહીશ. આ મગર તને ઉપલા હોઠથી ખેંચશે અને અંદર ને અંદર ડૂબશે ઊંડા ઊંડા પાણીમાં ઠેઠ ઊંડા ઊંડા પાણીમાં. આ બધી જીવનભરનાં સુખદુ:ખની વાતો કહેવી છે આંસુથી.

– બુદ્ધદેવ દાસગુપ્તા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s