કિસ્સો કેવો સરસ મઝાનો,
બેઉં વ્યક્તિ સુખી થયાનો,
 તને પલ્લું તારી તરફ નમ્યાનો,
મુજને આનંદ ઊંચે ગયાનો છે !

-મુકુલ ચોકસી

Advertisements

One thought on “કિસ્સો કેવો સરસ મઝાનો

  1. excellent poem i read this poem when i was very young i think around 15 years back but still i remember it very clearly……….and when today i read it i could not stop my self but to write comment……….actually the attitude have been portrait in this poem is positive life approach that’s what i like about it

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s