રુપનગરની રુપ ની રાણી જરી મને જોવા દો,
પાની ભરતી પનીહારી પણ મને જોવા દો,
રાસ રમતી નવલી ગુજરાતણ મને જોવા દો,
પ્રિયતમની યાદમાં તડપતી પ્રિયતમા મને જોવા દો

રુપ નો થાળ ભરીને જનારાનેે મારે તો કેહવુ છે,
વિવ્શાળ જગતના રુપ ના ખજાનાને મારે જોવો છે,
પણ સાથે સાથે મને મારી મજબુરી પણ કેહ્વા દો
સન્ગીત ખુર્શી રમતા આ દીલ ને થોડો પોરો તો ખાવા દો

–‘નિર્થરક’
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s