ઓરડે – ઓરડે પડે નજરૂ ને દર્શન દેતી કચરાપેટી,
આબાલવ્રૂદ્ધ માણે ઉજણી ને તલપ અંતે કચરાપેટી,
જીવનજરૂરી ચીજ ખોવય કે કબિલો વીણે કચરાપેટી,
ઘરે-બાહીરે જુઓ સફાઈ કે પર્યાય બનતી કચરાપેટી,
પર્યાવરણ ખરો રખેવાળ એ સડક ખડી કચરાપેટી,
રિસાયકલ તણો વ્યવસાય એ આરંભ કરે કચરાપેટી,
મુરઝાયેલા બાગે પાન-પુષ્પ ને કફન બને કચરાપેટી,
રાચરચીલુ નોખુ રાજા રંક ને અભેદ રહે કચરાપેટી,
માંસ-મદિરા કરે સેવન એ જહર બનતુ કચરાપેટી,
ખરાબ ખોટુ જે ભરે મગજ એ માનવ સરે કચરાપેટી

– દીલીપ પટેલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s