હું નથી ઇશ્વર, નવું સર્જન કરું
માનવી છું, શેં પરિવર્તન કરું !

શક્યતાઓ પણ બને છે પહાડ જ્યાં,
હું નથી શ્રી કૃષ્ણ કે ગોવર્ધન વહું !

ચીર પાંચાળીનાં ના પૂરી શકું,
લોક્ની નજરે તો હું દુર્યોધન ઠરું !

કામ ના લાગ્યો નર્યો પુરુષાર્થ ત્યાં,
લેશ ના પ્રારબ્ધનું દર્શન થયું !

ના થયો ઠરી ઠામ હું કોઇ જ’ગા
ધ્યેય વિના હું સતત ભ્રમણ કરું !

જીદગીથી દૂર ભાગ્યો છું ‘રવિ’,
મ્રુત્યુની સામે હું આકર્ષણ બનું !

–  રવિ ઉપાધ્યાય

Advertisements

2 thoughts on “હું નથી ઇશ્વર, નવું સર્જન કરું

  1. dear ravi bhai pl. chhando no abhyas karo to j gazal rachay , baki jodakana lage. prayatn saro6 kalpan pan sara6 bas, have matra jaru r 6 chhand na knowledge ni, best luck

  2. ગઝલમાં ઘણી જગ્યાએ છંદ દોષ જણાય છે. સુધારો કરવા વિનંતિ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s