છૂટ્યો જ્યાં શ્વાસ ત્યાં સંબંધ સૌ છૂટી ગયા બેફામ,
હવા પણ કોઈએ ના આવવા દીધી કફનમાંથી. (માનસર, 4)

કફનરૂપે નવો પોષાક પહેરે છે બધા બેફામ,
મરણ પણ જિંદગીનો આખરી તહેવાર લાગે છે. (માનસર, 31)

આ બધા બેફામ જે આજે રડે છે મોત પર,
એ બધાએ જિંદગી આખી રડાવ્યો છે મને. (ઘટા, 10)

રડ્યા બેફામ સૌ મારા મરણ પર એ જ કારણથી,
હતો મારો જ એ અવસર ને મારી હાજરી નહોતી. (ઘટા, 21)

મરણ કહેવાય છે બેફામ એ વૈરાગ સાચો છે,
જગત સામે નથી જોતા જગત ત્યાગી જનારાઓ. (ઘટા, 75)

જો કે બેફામ હું જીવન હારીને જોતો હતો,
તે છતાં લોકોની કાંધે મારી અસવારી હતી. (ઘટા, 82)

બેફામ તો યે કેટલું થાકી જવું પડ્યું?
નહિ તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી. (માનસર, 80)

– from gunjarav.com

Advertisements

5 thoughts on “મરણ પર મક્તા – ‘બેફામ’

 1. મિત્રતા હાથ અને આંસુ જેવી છે
  જ્યારે હાથ ને વાગે છે ત્યારે આંસુ આવે છે
  જ્યારે આંસુ આવે છે ત્યારે હાથ આંસુ લુછવા ઉપર ઉઠે છે

 2. બેફામ તો યે કેટલું થાકી જવું પડ્યું?
  નહિ તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી.
  કેટલું આબેહુબ આલેખન!

 3. It is very good effort to collect gujarati guzals and poetry on this website. I really like and enjoyed. I was unaware about nos. of gazalkar and poet but from this site i come to know about them. Thanks. Keep it up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s