વળાવવા આવ્યા છે એ ચ્હેરા ફરશે આંખોમાં
ભલે સફરમાં કોઈ હમસફર મળે ન મળે

– આદિલ મન્સુરી

Advertisements

One thought on “હમસફર મળે ન મળે

  1. AADIL MANSURI WAS ONE OF THE MOST PERSON .
    UNKI HAR EK BAAT SIDHI DILO DIMAG PAR ASAR KAR JATI HAI I REALY LIKE TO LEARN SOMETHING MORE ABT HIS STORY AND GHAZALS ANS SHAYARI..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s