દૂર થી પણ યાદ …
ક્રરી લવ છું …
શ્વાસ ને પણ લેતો …
ક્યારેક ભૂલી જવ છું …
બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

રુઠી કેમ જાઓ છો ? …
માફ કેમ નથી કરતા ? …
ના બનો આમ કઠોર …
હવે તો માફી ને પણ દયા આવે છે …
બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

જોતો રહ્યો ત્યાં સુધી …
દેખાતા થયા બંધ ત્યાં સુધી …
હજી પણ ત્યાજ છું …
વાટ આપની લઈ ને …
બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

આપે જ કહ્યુ તુ ને …
પ્યાર મા તો બધું જ આપણું …
તો કેમ આ ‘હું’ ? …
તો કેમ આ તું ? …
બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

દૂર એટલા રહો …
કે યાદ હું તમને કરુ …
એટલા પણ દૂર ના જાઓ …
કે આપ ના વગર જીવવા ની આદત પાડી જાય …
બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

સીલસીલા આ …
ચાલસે ક્યાં સુધિ …
બસ … બહુ થયુ માની પણ જાઓ હવે …
લાગે છે હવે …
બસ … ક્યારેક હસી લવ છું …

– unknown

Advertisements

7 thoughts on “બસ … ક્યારેક રડી લવ છું …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s