પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે
સ્વપ્નો ને નવી દિશા મળે ઍ બહુ છે
પ્રેમ પુરો થયો ક અધૂરો રહ્યો વાત ઍ નથી
પ્રેમ કરવાનો અવસર મળ્યો ઍ બહુ છે

Advertisements

5 thoughts on “પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે

 1. Dat’s pretty nice thought…
  but what personally i feel is mind can understand dat but heart can not afford to believe it. I would like to share a real love story to you which seems like this thought.

 2. SUB:પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે

  પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે
  સ્વપ્નો ને નવી દિશા મળે ઍ બહુ છે
  પ્રેમ પુરો થયો ક અધૂરો રહ્યો વાત ઍ નથી
  પ્રેમ કરવાનો અવસર મળ્યો ઍ બહુ છે

 3. darek yad no arth intjar nathi hoto,
  vahi jati mulakato no arth viyog nathi hoto,
  aato sanjogo majbur kare che manvi ne,
  baki darek “na” no matlab “na ” nathi hoto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s