પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે
સ્વપ્નો ને નવી દિશા મળે ઍ બહુ છે
પ્રેમ પુરો થયો ક અધૂરો રહ્યો વાત ઍ નથી
પ્રેમ કરવાનો અવસર મળ્યો ઍ બહુ છે

Advertisements

5 thoughts on “પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે

  1. SUB:પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે

    પ્રેમ મા મીઠી વેદના મળે ઍ બહુ છે
    સ્વપ્નો ને નવી દિશા મળે ઍ બહુ છે
    પ્રેમ પુરો થયો ક અધૂરો રહ્યો વાત ઍ નથી
    પ્રેમ કરવાનો અવસર મળ્યો ઍ બહુ છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s