પ્રેમ એટલે હું નહીં…
પ્રેમ એટલે તું ય નહીં…
પ્રેમ એટલે-
‘હું’ થી ‘તું’ સુધી પહોંચવાની પ્રણયની નાનકડી કેડી…

પ્રેમ એટલે મોસમનો વરસાદ નહીં…
પ્રેમ એટલે વસંતનો શણગાર નહીં…
પ્રેમ એટલે-
પાનખર-રણે ઝઝૂમીને ફૂટી નીકળેલી એક કુંપળ…

પ્રેમ એટલે કૃષ્ણ જ નહીં…
પ્રેમ એટલે રાધા જ નહીં…
પ્રેમ એટલે-
કૃષ્ણની વાંસળીમાંથી રેલાતાં રાધાની ઊર્મિનાં સૂર…

પ્રેમ એટલે કહેવા જેવી વાત નહીં…
પ્રેમ એટલે સુંદર શબ્દોની લાશ નહીં…
પ્રેમ એટલે-
અંતરમાં થતો મૌન ઊર્મિનો મઘમઘાટ

– unknown

Advertisements

8 thoughts on “પ્રેમ એટલે હું નહીં…

  1. prem etle khulla aakhas ma udvano ehsas….prem etle man bhari ne jivani suvas…..prem etle pal bhar ma aasu ne pal bhar ni khusi…….duniya ma lagti suthi bhini bhini mausam….prem elte chand uper hath ma hath pakadi ne vato karvani safar….sapan banava sajavani mosam…..

  2. prem aey nahi je kshan ma vadhe…. ney kshan ma ghate…. prem aey to che akshay lagni…. dariya na moja ni jem nahi…. pan chandra ni chandni ni jem thay te che prem….

  3. prem nanakdo sabd pan lakh gano moto ahesas…koe potanu che , harek vakhte sathe che evo ehsas….prem matra feel karvu joeye ene kyare pan nazro thi jova javay to e vilin thayi jay chee..

    prince gor “ASHES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s