દિલ ન લાગે કિનારે, તો હું શું કરું?
દૂર ઝંઝા પુકારે, તો હું શું કરું?

હું કદી ના ગણું તુજને પથ્થર સમો,
તું જ એ રૂપ ધારે, તો હું શું કરું?

હો વમળમાં તો મનને મનાવી લઉં,
નાવ ડૂબે કિનારે, તો હું શું કરું?

આંસુઓ ખૂબ મોંઘા છે માન્યું છતાં
કોઈ પાલવ પ્રસારે, તો હું શું કરું?

તારી ઝૂલ્ફોમાં ટાંકી દઉં તારલાં,
પણ તું આવે સવારે, તો હું શું કરું?

– આદિલ મન્સૂરી

Advertisements

13 thoughts on “તો હું શું કરું?

 1. આંસુઓ ખૂબ મોંઘા છે માન્યું છતાં
  કોઈ પાલવ પ્રસારે, તો હું શું કરું?

  Khub j sunder…

 2. તારી ઝૂલ્ફોમાં ટાંકી દઉં તારલાં,
  પણ તું આવે સવારે, તો હું શું કરું?
  very nic words mindbloig yaar તારી ઝૂલ્ફોમાં ટાંકી દઉં તારલાં,

 3. kavi shree raish maniyar ni ek gazal chhe.. “ek veda aapne me dai didhelu dil, haji yad chhe…!” ae gazal ahi raju karva namra vinanti kru chhu… Gujrati sahitya vanchva ane manva male chhe a mate aapno hu dil thi aabhar manu chhu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s