કોઈ હસી ગયો અને કોઈ રડી ગયો
કોઈ પડી ગયો અને કોઈ ચડી ગયો
થૈ આંખ બન્ધ ઓઢ્યું કફન એટલે થયું
નાટક હતું મઝાનું ને પડદો પડી ગયો

-શેખાદમ આબુવાલા

Advertisements

9 thoughts on “પડદો પડી ગયો

 1. Zindagi shu chhe te koi samji saktu nathi,
  Teni mayazal thi koi bachi saktu nathi,
  Sha mate matho chho ae brahma samajva,
  Mrutyu pachhi pan koi bhed ukeli saktu nathi…Hem

 2. ek dam sachi vat che ….hu ek line prastut karu chu zindgi ni …..

  zindgi Tara savalo na javab apta mane thak jevu lage che ..

  tu thambhi jay to mane ek mukam jevu lage che ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s