સહન ચુપચાપ કરવાથી જીવન ફોગટ વહી જાશે.
કદમની બેડીઓ ‘કાયર’ સમા શબ્દો કહી જાશે.
જવાંમર્દીથી એક જ કૂદકે અવરોધ ટાળી દે,
નહીંતર મંઝિલો દીવાલની પાછળ રહી જાશે.

– શૂન્ય પાલનપુરી

3 thoughts on “નહીંતર મંઝિલો દીવાલની પાછળ રહી જાશે.

 1. chup chap jivi javi pade chee jindgi,
  oolakh chupavi jive pade chee jindgi,
  lachari nee bediyo pahervi pade chee jindgi ne,
  kyareek kayar bani ne paan jivvi padeche jindgi,
  koon jane ket ketla khel karave jindgi,
  ahi javamardi karvane haju samay nathi jindgi,
  bus atyare too samay pasar kari leva no chee jindgani no.
  pachi manjeelo apo app avi jase tara kaddamoo maa jindgi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s