પાંપણે ઊભો રહી જોયા કરું,
સ્વપ્ન તો યે આંખમાં ખોયા કરું.

લઈ હવાનો હાથ બેઠો શહેરમાં,
મ્હેકની રેખા હજી શોધ્યા કરું.

ડાઘ મનના વસ્ત્ર પર દેખાય તો,
હું ગઝલ દ્વારા પછી ધોયા કરું.

ઊર્મિઓના વેશમાં મૂંગો છતાં,
સ્પર્શથી જાણે સતત બોલ્યા કરું.

ત્યાં તમે ‘જોશી’ રહેજો સાબદા,
જાત સાથે ખુદને જ્યાં તોલ્યા કરું.

– હેમાંગ જોશી

Advertisements

4 thoughts on “પાંપણે ઊભો રહી જોયા કરું

 1. લઈ હવાનો હાથ બેઠો શહેરમાં,
  મ્હેકની રેખા હજી શોધ્યા કરું.

  વાહ શું સરસ ક્લ્પના છે!
  માશાઅલ્લાહ!

  બ્લોગ જગત છે વિશાળ એટલું
  શું વિસરું અને શું હું નોંધ્યા કરૂં

  ટેકનિકની કરામત છે એવી આ
  રોજ કંઈક નવું નવું શોધ્યા કરૂં

  કરૂં બંધ પેટારો વેબ જગતનો
  મનોજગતની વેબ ખોલ્યા કરૂં

 2. પાંપણે ઊભો રહી જોયા કરું,
  સ્વપ્ન તો યે આંખમાં ખોયા કરું.

  લઈ હવાનો હાથ બેઠો શહેરમાં,
  મ્હેકની રેખા હજી શોધ્યા કરું.

  ડાઘ મનના વસ્ત્ર પર દેખાય તો,
  હું ગઝલ દ્વારા પછી ધોયા કરું.

  ઊર્મિઓના વેશમાં મૂંગો છતાં,
  સ્પર્શથી જાણે સતત બોલ્યા કરું.

  ત્યાં તમે ‘જોશી’ રહેજો સાબદા,
  જાત સાથે ખુદને જ્યાં તોલ્યા કરું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s