ગુજરાતી કોમેડી વીડિઓ…

આની પહેલા “ગુજરાતી કરોળિયો” અને “ગુજરતી દર્દ એ ડિસ્કો” ના કોમેડી વીડિઓ પોસ્ટ કરેલ હતા, હવે એના જેવાજ બિજા કોમેડી વીડિઓ રજુ કરુ છુ.

જબ વી મેટ

ઓમ શાંતી ઓમ

— from youtube.com

ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ

પ્રસ્તુત છે મનહર ઉધાસ ની ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ…

1. નયન ને બંદ રાખીને મે જ્યારે તમને જોયા છે…


2. શાંત ઝરૂખે…


3. જુઓ લિલા કોલેજ મા….


4. બચપન….

5. કંકોત્રિ…